Informatie beveiliging

DIENSTVERLENING

Copac biedt u de onderstaande diensten aan
iNFORMATIEBEVEILIGINGSPLAN

Een goede beveiliging van informatie is cruciaal. Bij verlies of diefstal van data kunt u aansprakelijk gesteld worden met hoge boetes tot gevolg. Heeft u een informatiebeveiligingsplan?

Security scan

Met de security scan krijgt u inzicht in de informatiebeveiliging van uw bedrijf inclusief de eventuele aandachtspunten. De security scan is gericht op fysieke beveiliging en informatiebeveiliging.

security awareness

Door security awareness trainingen wordt uw personeel zich bewust van de gevolgen van het verlies van informatie en leren ze hoe hackers te werk gaan om deze informatie te verkrijgen.

Maatregelen nemen

Copac begeleid u graag bij het toepassen van de diverse maatregelen die in het informatiebeveiligingsplan beschreven staan, zodat uw informatiebeveiliging doordacht en op orde is.

over copac

Copac is opgericht om ondernemingen te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging.
"Een gedegen beveiliging van informatie voorkomt hoge boetes"

De missie van Copac is het adviseren van ondernemingen en overheidsbedrijven over informatiebeveiliging inclusief actuele wetgeving en inzicht geven in de consequenties van het verlies van informatie.

Informatiebeveiliging is een zeer breed vakgebied dat zowel menselijk handelen als informatie- en communicatietechnologie omvat. Bovendien neemt de dreiging van cybercriminaliteit toe omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie.

De eisen aan ondernemingen en overheidsinstanties ten aanzien van het beveiligen van gegevens wordt steeds hoger. Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat er boetes opgelegd kunnen worden wanneer informatie op straat komt te liggen. Wanneer u niet kunt aantonen dat uw bedrijf voldoende maatregelen heeft getroffen dan kunt u een aanzienlijke boete tegemoet zien en zeker wanneer het om persoonsgegevens gaat.

Niet alleen is het aantonen van adequate maatregelen die ingezet zijn noodzakelijk, ook voor het niet (tijdig) melden aan de juiste instanties worden er al boetes uitgedeeld. Deze boetes kunnen oplopen tot € 820.000,- euro

 • Informatiebeveiligingsplan

  Het is noodzakelijk om zorg te dragen dat er een informatiebeveiligingsplan voor uw onderneming aanwezig is zodat u kunt aantonen dat u heeft nagedacht over de beveiliging van uw informatie.

 • Security Scan

  Met de security scan ontstaat inzicht in de huidige stand van de beveiliging van informatie van uw onderneming en de tekortkomingen.

 • Security Awareness

  Het inzetten van training om bewustwording binnen uw onderneming te creëren is een van de belangrijkste stappen die genomen kunnen worden om het verlies van informatie door onbewust of onbekwaam handelen te voorkomen.

 • Informatie beveiligd

  De maatregelen uit het informatiebeveiligingsplan zullen ook binnen uw onderneming geïmplementeerd moeten worden zodat de informatie van uw onderneming veilig is.